Hjem ArbejdsomrŒder Hvorfor? Kompetencer C.V. Kontakt

C.V.

ALDER:
Født 1962

TEORETISK BAGGRUND:

HD Organisation
HD Regnskabsvæsen

FAGLIG BAGGRUND FRA VIRKSOMHEDER:
Udvikling, salg og produktion af avancerede maskiner og anlæg til internationale kunder
- Omsætning 375 mill. DKK, 275 medarbejdere, 85% export

Udvikling, salg og produktion af elektroniske styresystemer til industrien (software til PC- og PLC-systemer og styretavler).
- Omsætning 80 mill. DKK, 75 medarbejdere, 75% export

Koncernhovedkontor
- Omsætning 2000 mill. DKK, 1800 medarbejdere, Internationalt

Salg og produktion af mærkevarekøkkener i Norge
- Omsætning 225 mill. DKK, 250 medarbejdere, 85% export

Salg og produktion af mærkevarekøkkener i Danmark
- Omsætning 600 mill. DKK, 500 medarbejdere, 40% export

Revisionsfirma

FAGLIG BAGGRUND SOM INTERIM MANAGER:

Har på fuld- og deltid løst opgaver for 15 virksomheder indenfor generel ledelse, ledelse af økonomi- og IT-funktioner og økonomistyring.

EKSEMPLER PÅ LØSTE OPGAVER:

 • Ledelse af økonomi-, IT-, Personale-, Indkøbs- og andre administrative funktioner
 • Intern økonomisk rapportering
 • Rapportering til ledelse, bestyrelse og koncern - nationalt og internationalt
 • Opgradering af økonomistyring i virksomheder i vækst
 • Økonomi- og likviditetsstyring i virksomheder i vanskeligheder
 • Controlling
 • Likviditetsstyring og styring af cash-pool-system
 • Finansieringsplan/refinansiering
 • Økonomisk divisionalisering
 • Projektstyring i teknisk orienteret virksomhed
 • Selskabsmæssige og operative omstruktureringer – fusioner og fissioner
 • Etablering af datterselskaber - internationalt
 • Salg af forretningsområde
 • Køb af virksomheder
 • Afvikling af aktiviteter
 • Bestyrelsesmedlem og Bestyrelsesformand
 • Kontrakthåndtering og franchisekontrakter
 • Implementering af nye IT-systemer
 • Interne kontrolsystemer
 • Lønsomhedsanalyser
SPROG:
 • Dansk modersmål. Engelsk, tysk og skandinavisk på forhandlingsniveau.

INTERNATIONAL ERFARING:

 • Har arbejdet i Danmark, Norge, Tyskland, Kina og Estland.
 • Har arbejdet i danske, norske, svenske, tyske og schweiziske virksomheder og koncerner.

SUPPLERENDE ERFARING:

 • Bestyrelsesarbejde
 • Regional erhvervsfremmeindsats